Noordanus AdvocatuurGetuige

Getuige

Als u als getuige wordt opgeroepen om een verklaring af te leggen bij de politie of bij de rechtbank is het raadzaam contact te leggen met een advocaat. Als getuige dient u naar waarheid te verklaren. U heeft als getuige wel rechten. U hoeft bijvoorbeeld geen verklaring af te leggen waarmee u uzelf kunt belasten. Dit houdt in dat u geen verklaring hoeft af te leggen waarin u uzelf in een benarde positie brengt als het gaat om een strafbaar feit. U hoeft op deze vragen geen antwoord te geven en kunt gebruik maken van uw verschoningsrecht. Op het moment dat u uzelf mogelijk belast als u een getuigenverklaring gaat afleggen heeft u gelet op de mogelijke gevolgen daarvan zelfs recht op gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo). Als getuige hoeft u daarnaast geen verklaring af te leggen over iemand uit uw familie als u dan niet wilt. Ook in dit geval kunt u zich verschonen. U kunt niet zomaar thuis blijven en niet naar het verhoor toegaan, u dient wel te verschijnen en aldaar uit te leggen waarom u van uw verschoningsrecht gebruikmaakt. Als u niet gaat kunt u zelfs met een bevel medebrenging naar de rechtbank worden gebracht. Neem dan ook vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken als u een oproep voor een getuigenverhoor krijgt.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dienen deze teksten niet als juridisch advies. Voor juridisch advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie dient u in contact te treden met het advocatenkantoor.