Noordanus AdvocatuurSlachtofferzaken

Slachtofferzaken

Als u slachtoffer of nabestaande bent van een strafbaar feit, dan komt er een hoop op u af. U wordt geconfronteerd met het feit dat u al vroeg in het proces vele keuzes dient te maken. Dit begint bijvoorbeeld al bij het al dan niet doen van een aangifte. Gedurende het proces worden veel keuzes van u verwacht. Al deze keuzes zijn keuzes waar u op dat moment eigenlijk liever niet mee bezig wilt zijn; u heeft immers wel andere dingen aan uw hoofd, want er is u of uw dierbare iets vreselijks overkomen.

Als slachtoffer of nabestaande is het dan ook fijn als er iemand naast u staat die u op een daadkrachtige maar menselijke wijze door al deze lastige juridische keuzes helpt en daarbij al uw rechten goed kent. U heeft bijvoorbeeld het recht om het dossier in te zien, het recht om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen voor de door u mogelijk geleden materiĆ«le en/of immateriĆ«le schade en in bepaalde gevallen heeft u het recht om tijdens de strafzitting het spreekrecht uit te oefenen en te vertellen hoe u het strafbare feit heeft ervaren en – mogelijk – hoe u de gevolgen ervan nog steeds ervaart. Vooropgesteld is uiteindelijk het belangrijkste dat uw wensen hierin leidend zijn: niets moet, het mag als u zich daar fijn bij voelt.

Mocht er een zitting van de verdachte(n) komen, dan gaat de advocaat nadat zij de zaak samen met u zorgvuldig heeft voorbereid vanzelfsprekend ook met u mee naar de zitting. Ter zitting zal zij zich ervoor inzetten dat u naast een advocaat die voor uw belangen opkomt ook een vertrouwenspersoon naast u treft, die u steunt in de periode waarin u dit hard nodig heeft.

Noordanus Advocatuur richt zich in het kader van haar bijstand van slachtoffers met name op slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven. Als slachtoffer of nabestaande van een ernstig geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf heeft u in principe recht op kosteloze rechtsbijstand. De advocaten van Noordanus Advocatuur zijn bij de Raad voor Rechtbijstand aangesloten voor de specialisatie slachtofferzaken. Het kantoor kan dan ook een dergelijke toevoeging voor u aanvragen. Bij deze toevoeging wordt geen eigen bijdrage opgelegd. De advocaat van Noordanus Advocatuur wordt in dat geval geheel betaald door de Nederlandse Staat. Ook is het veelal mogelijk u te laten bijstaan en de rechtsbijstandsverzekering aan te spreken als u deze heeft. Neem gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden met u kunnen bespreken.

Mocht u uw zaak direct willen aanmelden bij onze advocaten klik dan hier.