Noordanus AdvocatuurSlachtofferzaken

Slachtofferzaken

Als u slachtoffer of nabestaande bent van een strafbaar feit, dan komt er een hoop op u af. U wordt geconfronteerd met het feit dat u al vroeg in het proces vele keuzes dient te maken. Dit begint bijvoorbeeld al bij het al dan niet doen van een aangifte. Gedurende het proces worden veel keuzes van u verwacht. Al deze keuzes zijn keuzes waar u op dat moment eigenlijk liever niet mee bezig wilt zijn; u heeft immers wel andere dingen aan uw hoofd, want er is u of uw dierbare iets vreselijks overkomen.

Als slachtoffer of nabestaande is het dan ook fijn als er iemand naast u staat die u op een daadkrachtige maar menselijke wijze door al deze lastige juridische keuzes helpt en daarbij al uw rechten goed kent. U heeft bijvoorbeeld het recht om het dossier in te zien, het recht om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen voor de door u mogelijk geleden materiĆ«le en/of immateriĆ«le schade en in bepaalde gevallen heeft u het recht om tijdens de strafzitting het spreekrecht uit te oefenen en te vertellen hoe u het strafbare feit heeft ervaren en – mogelijk – hoe u de gevolgen ervan nog steeds ervaart. Vooropgesteld is uiteindelijk het belangrijkste dat uw wensen hierin leidend zijn: niets moet, het mag als u zich daar fijn bij voelt.

Zitting

Mocht er een zitting van de verdachte(n) komen, dan gaat de advocaat nadat zij de zaak samen met u zorgvuldig heeft voorbereid vanzelfsprekend ook met u mee naar de zitting. Ter zitting zal zij zich ervoor inzetten dat u naast een advocaat die voor uw belangen opkomt ook een vertrouwenspersoon naast u treft, die u steunt in de periode waarin u dit hard nodig heeft.

Noordanus Advocatuur richt zich in het kader van haar bijstand van slachtoffers met name op slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven. Als slachtoffer of nabestaande van een ernstig geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf heeft u in principe recht op kosteloze rechtsbijstand. De advocaten van Noordanus Advocatuur zijn bij de Raad voor Rechtbijstand aangesloten voor de specialisatie slachtofferzaken. Het kantoor kan dan ook een dergelijke toevoeging voor u aanvragen. Bij deze toevoeging wordt geen eigen bijdrage opgelegd. De advocaat van Noordanus Advocatuur wordt in dat geval geheel betaald door de Nederlandse Staat. Ook is het veelal mogelijk u te laten bijstaan en de rechtsbijstandsverzekering aan te spreken als u deze heeft. Neem gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden met u kunnen bespreken.

FAQ Slachtofferzaken

Wat houdt slachtofferzaken in?

Slachtofferzaken verwijzen naar juridische procedures waarbij de rechten en belangen van slachtoffers van misdrijven in het strafrecht centraal staan. Deze procedures kunnen onder meer gericht zijn op het verkrijgen van compensatie, bescherming en rechtvaardigheid voor slachtoffers van misdrijven zoals ernstige gewelds- en zedendelicten.

Hoe kan een advocaat mij helpen als slachtoffer van een misdrijf?

De advocaten van Noordanus Advocatuur kunnen slachtoffers van misdrijven bijstaan door hun juridische rechten te vertegenwoordigen, hen te adviseren over hun opties en hen te begeleiden door het juridische proces. Dit kan onder meer het indienen van een schadeclaim, het aanvragen van beschermingsmaatregelen en het vertegenwoordigen van het slachtoffer tijdens rechtbankprocedures omvatten.

Kan ik als slachtoffer van een misdrijf gratis juridische bijstand krijgen?

Ja, slachtoffers van ernstige zeden- en/of geweldsmisdrijven kunnen in aanmerking komen voor gratis juridische bijstand. De advocaten van Noordanus Advocatuur bieden gratis juridische bijstand aan slachtoffers van dergelijke misdrijven om hen te helpen hun rechten te beschermen en gerechtigheid te zoeken. Bent u benieuwd of u hiervoor in aanmerking komt? Wij vertellen u graag meer hierover.

Welke kosten worden gedekt voor slachtoffers van ernstige zeden- en/of geweldsmisdrijven?

Voor slachtoffers van ernstige zeden- en/of geweldsmisdrijven worden de kosten van juridische bijstand volledig gedekt door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit omvat alle advocaatkosten.

Hoe kan ik contact opnemen met een advocaat voor gratis juridische bijstand als slachtoffer van een misdrijf?

Als u slachtoffer bent van een ernstig zeden- en/of geweldsmisdrijf en gratis juridische bijstand nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de advocaten van Noordanus Advocatuur. Ons team staat klaar om uw zaak te bespreken, uw rechten te beschermen en u te helpen bij het zoeken naar gerechtigheid. Binnen 24 uur wordt uw zaak door een advocaat bekeken en hoort u of onze advocaten u kunnen helpen.

Contact

Mocht u uw slachtofferzaak direct willen aanmelden bij onze advocaten, vult u dan onderstaand formulier in.