Noordanus AdvocatuurJeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Mr. Noordanus staat kinderen en jongvolwassenen bij die van een strafbaar feit worden verdacht. Bij kinderen en jongvolwassen is een andere aanpak gewenst dan bij volwassenen die met het strafrecht in aanraking komen. Noordanus Advocatuur heeft slechts 1 belang en dat is het belang van het kind/de jongvolwassene.

De maximale straffen voor minderjarigen verschillen van de straffen voor volwassenen. Tevens kent het jeugdstrafrecht straffen die het strafrecht voor volwassenen niet kent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde leerstraffen, de PIJ-maatregel, een Halt-straf, en een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).

Het is van belang voor de minderjarige, maar ook voor de ouders van de minderjarige, dat de minderjarige goede rechtsbijstand krijgt. Mr. Noordanus kan deze rechtsbijstand bieden.

Hieronder treft u een lijst aan van strafrechtelijke onderwerpen waarin mr. Noordanus bijstand kan verlenen. Mocht u vragen hebben over een onderwerp dat hier niet is vermeld, neem dan vooral contact met ons op om te kijken of mr. Noordanus u alsnog kan bijstaan. Deze lijst is immers niet uitputtend.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dienen deze teksten niet als juridisch advies. Voor juridisch advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie dient u in contact te treden met het advocatenkantoor.