Noordanus AdvocatuurJeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Mr. Noordanus staat kinderen en jongvolwassenen bij die van een strafbaar feit worden verdacht. Bij kinderen en jongvolwassen is een andere aanpak gewenst dan bij volwassenen die met het strafrecht in aanraking komen. Noordanus Advocatuur heeft slechts 1 belang en dat is het belang van het kind/de jongvolwassene.

De maximale straffen voor minderjarigen verschillen van de straffen voor volwassenen. Tevens kent het jeugdstrafrecht straffen die het strafrecht voor volwassenen niet kent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde leerstraffen, de PIJ-maatregel, een Halt-straf, en een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).

Het is van belang voor de minderjarige, maar ook voor de ouders van de minderjarige, dat de minderjarige goede rechtsbijstand krijgt. Mr. Noordanus kan deze rechtsbijstand bieden.

Hieronder treft u een lijst aan van strafrechtelijke onderwerpen waarin mr. Noordanus bijstand kan verlenen. Mocht u vragen hebben over een onderwerp dat hier niet is vermeld, neem dan vooral contact met ons op om te kijken of mr. Noordanus u alsnog kan bijstaan. Deze lijst is immers niet uitputtend.

Contact

Mocht u uw zaak direct willen aanmelden bij onze advocaten, vult u dan onderstaand formulier in.

FAQ Jeugdstrafrecht

Wat is jeugdstrafrecht?

Het jeugdstrafrecht is een specifiek rechtsgebied dat zich richt op minderjarigen die verdacht worden van strafbare feiten. Dit rechtssysteem heeft als doel om jongeren op een passende en heropvoedende manier te bestraffen, rekening houdend met hun leeftijd, ontwikkeling en omstandigheden. Bij Noordanus Advocatuur begrijpt mr. Noordanus de complexiteit van jeugdstrafzaken en biedt gespecialiseerde juridische bijstand voor minderjarigen die worden geconfronteerd met strafrechtelijke kwesties.

Wat zijn de verschillen tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht?

Het jeugdstrafrecht verschilt van het volwassenenstrafrecht op verschillende manieren. Het legt meer nadruk op heropvoeding en resocialisatie dan op bestraffing. Ook zijn de straffen vaak minder zwaar en kunnen er alternatieve maatregelen worden opgelegd om de jongere te helpen bij zijn of haar ontwikkeling. Mr. Noordanus is bekend met de nuances van het jeugdstrafrecht en kan jongeren en hun families bijstaan met zijn expertise en inzicht in deze specifieke rechtsgebieden.

Kan ik als minderjarige een strafblad krijgen?

Ja, minderjarigen kunnen een strafblad krijgen als ze veroordeeld worden voor strafbare feiten. Dit kan van invloed zijn op hun toekomstige kansen op onderwijs, werk en andere aspecten van het leven. Bij Noordanus Advocatuur streeft mr. Noordanus ernaar om de belangen van minderjarigen te beschermen en hen te helpen een veelbelovende toekomst op te bouwen. Hij zal er alles aan doen om de beste resultaten te behalen voor jongeren die worden geconfronteerd met het jeugdstrafrecht.

Wat voor soort straffen kunnen worden opgelegd in het jeugdstrafrecht?

In het jeugdstrafrecht kunnen verschillende straffen en maatregelen worden opgelegd, variërend van taakstraffen en jeugddetentie tot alternatieve maatregelen zoals jeugdreclassering, gedragsinterventies en leerstraffen. Mr. Noordanus heeft ervaring met het navigeren door het scala aan straffen en maatregelen die kunnen worden opgelegd in het jeugdstrafrecht en zal zijn cliënten begeleiden bij elke stap van het proces.

Heb ik als minderjarige een advocaat nodig in het jeugdstrafrecht?

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een advocaat te hebben bij lichte zaken in het jeugdstrafrecht, is het sterk aan te raden om altijd juridische bijstand te zoeken. Een advocaat kan de rechten van de minderjarige beschermen, hen adviseren over hun opties en een effectieve verdediging opzetten om de beste uitkomst te behalen. Daarnaast is de bijstand vrijwel altijd gratis in het geval van minderjarigen. Bij Noordanus Advocatuur begrijpt mr. Noordanus de uitdagingen waarmee minderjarigen worden geconfronteerd in het jeugdstrafrecht en biedt deskundige juridische bijstand om hen te helpen hun rechten te beschermen.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dienen deze teksten niet als juridisch advies. Voor juridisch advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie dient u in contact te treden met het advocatenkantoor.