Noordanus AdvocatuurVerduistering

Verduistering

Verduistering is het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welk goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goed wat je rechtmatig van iemand hebt geleend, maar daarna niet hebt teruggeven.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dienen deze teksten niet als juridisch advies. Voor juridisch advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie dient u in contact te treden met het advocatenkantoor.