Noordanus Advocatuur strafrecht advocaat

Noordanus Advocatuur
Terbeschikkingstelling (TBS)

Terbeschikkingstelling (TBS)

De TBS-maatregel is een maatregel die wordt opgelegd in het geval een meerderjarig persoon een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd en compleet ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

Op het moment dat de TBS-maatregel is opgelegd volgt na twee jaar (in geval van een geweldsdelict elk jaar/elke twee jaar) een zitting om te bezien of de TBS-maatregel mag worden verlengd. Mr. Noordanus staat cliënten bij op dergelijke zittingen die over de verlenging gaan.

Neem contact op!