Noordanus AdvocatuurTenuitvoerlegging voorwaardelijke straf (TUL)

Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf (TUL)

Op het moment dat u een voorwaardelijke straf opgelegd heeft gekregen, u zich aan bepaalde algemene en bijzondere voorwaarden dient te houden en het Openbaar Ministerie meent dat u dit onvoldoende heeft gedaan, kan de straf die aan u voorwaardelijk is opgelegd, alsnog onvoorwaardelijk worden. Om een voorbeeld te noemen: u heeft als bijzondere voorwaarde opgelegd gekregen dat u zich bij de reclassering dient te melden en de reclassering is van mening dat u dit onvoldoende of niet heeft gedaan, dan kan het zijn dat u een oproep krijgt voor een zitting bij de rechtbank, alwaar dient te worden gekeken of u als nog de voorwaardelijk opgelegde straf moet krijgen. Een advocaat kan u bijstaan op deze zitting en namens u verweer voeren. Op het moment dat u een brief thuiskrijgt waarin wordt vermeld dat u naar de rechtbank moet voor een dergelijke zitting, is het devies om zo spoedig mogelijk met een advocaat in contact te treden. Er kan immers geen hoger beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank en er is dus slechts één kans om uw verweer goed te voeren.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dienen deze teksten niet als juridisch advies. Voor juridisch advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie dient u in contact te treden met het advocatenkantoor.