Noordanus AdvocatuurGewapende overval

Gewapende overval

Een gewapende overval is een gekwalificeerde diefstal. Dit houdt in dat sprake is van verdenking van een diefstal waarbij strafverzwarende omstandigheden aan de orde zijn. De maximumstraf voor een gewapende overval is te vinden in artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht en bedraagt 9 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie. Het is aan de rechtbank om te bepalen aan de hand van alle feiten en omstandigheden, alsmede uw persoonlijke omstandigheden, welke straf wordt opgelegd als u schuldig wordt bevonden. Het is in elk geval verstandig om in geval van een verdenking van een gewapende overval contact op te nemen met een advocaat om u te adviseren en bij te staan gedurende de strafzaak en uw verhoren bij de politie.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dienen deze teksten niet als juridisch advies. Voor juridisch advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie dient u in contact te treden met het advocatenkantoor.