Noordanus AdvocatuurIn beslag genomen goederen

In beslag genomen goederen

Het Openbaar Ministerie kan om verschillende redenen in een strafzaak goederen van u in beslag nemen. Dit kan bijvoorbeeld omdat deze goederen worden onderzocht in het kader van de strafzaak of wordt verwacht dat deze uiteindelijk zullen worden vernietigd. Ook kan het zijn dat de goederen in beslag worden genomen vanwege de waarde die deze goederen representeren en het feit dat het Openbaar Ministerie verwacht dat u geld zal moeten betalen in de strafzaak wat dan met de waarde van de in beslag genomen goederen kan worden verrekend (conservatoir beslag). Als beslag is gelegd op bepaalde goederen en u wilt deze goederen terug, dan kan een advocaat voor u een klaagschrift indienen bij de rechtbank, waarmee wordt verzocht deze goederen terug te krijgen (art. 552a Sv). Als conservatoir beslag is gelegd, bijvoorbeeld op uw auto, kan hiervoor zekerheid worden gesteld. Dit houdt kort gezegd in dat u een bedrag betaald aan het OM dat gelijk is aan de waarde van de auto en dat u de auto dan terugkrijgt. Het betaalde bedrag wordt dan voorts bewaard voor het eventueel verrekenen van het bedrag dat u later moet betalen aan schadevergoeding/ontneming etc. Wilt u goederen die onder u in beslag zijn genomen terug? Neem contact op met Noordanus Advocatuur om de mogelijkheden te bespreken.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dienen deze teksten niet als juridisch advies. Voor juridisch advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie dient u in contact te treden met het advocatenkantoor.