Noordanus AdvocatuurHuiselijk geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Er vallen dus veel strafbare feiten onder de verdenking huiselijk geweld, waarbij het dus niet altijd hoeft te gaan om fysiek geweld. Een mondelinge bedreiging kan ook een verdenking huiselijk geweld opleveren. Vaak wordt bij een verdenking huiselijk geweld ook een gedragsaanwijzing opgelegd waarin wordt bepaald dat u voor een bepaalde periode bijvoorbeeld niet thuis mag komen. Zie hiervoor ook: Gedragsaanwijzing (locatie- en/of contactverbod) op deze pagina.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dienen deze teksten niet als juridisch advies. Voor juridisch advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie dient u in contact te treden met het advocatenkantoor.