Noordanus AdvocatuurVechtpartij

Vechtpartij

Als u wordt verdacht van mishandeling kan dit op uw dagvaarding voorkomen in verschillende vormen. Van de eenvoudige mishandeling tot zware mishandeling of openlijke geweldpleging. In geval van verdenking van mishandeling wordt u er – kort gezegd – van verdacht een ander pijn of letsel te hebben veroorzaakt. Mishandeling wordt ingevolge de wet gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. Er zijn echter landelijke richtlijnen vastgesteld waarnaar gekeken wordt bij het opleggen van de straf. Noordanus Advocatuur kent deze richtlijnen en kan deze met u bespreken.

In geval van openlijke geweldpleging is gezamenlijk met anderen gehandeld en is niet geheel duidelijk wie welke klap of schop precies heeft uitgedeeld, maar dit hoeft voor een veroordeling ook niet vast te komen te staan. Wel dient door de verdachte een wezenlijke bijdrage te worden geleverd aan het gepleegde geweld. Het is van belang dat u bijstand heeft van een advocaat op de zitting zodat u juridisch verweer kunt voeren tegen de verdenking die u wordt gemaakt. Neem contact op met Noordanus Advocatuur voor advies/bijstand tijdens uw zitting.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook dienen deze teksten niet als juridisch advies. Voor juridisch advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie dient u in contact te treden met het advocatenkantoor.