Noordanus AdvocatuurJuridisch medewerker mr. Dwarka

Mr. S.K. Dwarka

Mr. Dwarka heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna heeft zij de master Strafrecht afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar studie heeft mr. Dwarka stage gelopen bij de Rechtbank Rotterdam.

Hierna is zij werkzaam geweest als strafrechtelijke zittingsgriffier bij de Rechtbank Rotterdam. Ook heeft zij ruim een jaar stage gelopen bij het Openbaar Ministerie, waar zij zich voornamelijk bezighield met het afhandelen van schadevergoedingsverzoeken wegens ontstane schade bij inbeslagname, bij binnentreden door de politie, bij onrechtmatige detentie en bij het door slachtoffers niet kunnen voegen in de strafzaak.

Vervolgens is zij bijna drie jaren werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie. Hier was zij verantwoordelijk voor het beoordelen van ingevorderde rijbewijzen en van misdrijven en overtredingen op het gebied van het verkeersstrafrecht.

Noordanus Advocatuur

Sinds januari 2024 is mr. Dwarka als juridisch medewerker werkzaam bij Noordanus Advocatuur. Zij is het eerste aanspreekpunt van het kantoor en staat altijd klaar om u te woord te staan en verder te helpen.